Seznam strokovnih webinarjev v letu 2020 za zaposlene v šolskih svetovalnih službah

Skupaj z znanimi strokovnjaki smo za leto 2020 pripravili seznam webinarjev namenjenih strokovnim delavcem v šolskih svetovalnih službah. Namen webinarjev je udeležencem podati kar največ praktičnih predlogov, ki jih lahko takoj uporabijo pri svojem vsakdanjem delu.

 

Vabimo vas, da predavateljem zastavite tudi svoja vprašanja.

 

Prvi webinar za svetovalne službe se bo začel v četrtek, 23.4.2020 ob 20h.

 

Webinar lahko spremljate od doma preko vašega računalnika, tablice ali pametnega telefona.

 

Vsi webinarji so brezplačni. Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest. Potrditev prostega mesta prejmete na vaš elektronski naslov.

Povezovalna komunikacija, podlaga za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega in delovnega okolja

Pričetek : četrtek 23.4.2020 ob 20h Prestavljeno. Nov termin bo objavljen naknadno.

Predavatelj : dr. Dmitriy Kopina

Kaj boste izvedeli in kako vam bo to koristilo:

Uporablja se v različnih situacijah, kot na primer:komunikacija s starši, komunikacija s težavnimi najstniki, upravljanje s konflikti v čustveno intenzivnih situacijah ter izboljšanje odnosov v kolektivu.

 

Na webinarju se boste seznanili z načini : 1. ustvarjanje okolja, ki spodbuja sočutne, spoštljive in konstruktivne odnose, 2. empatično poslušanje kot ključ do dobrih odnosov, 3. prepoznavanje in razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih, 4. avtentično, iskreno in jasno izražanje, 5. prepoznavanje razdiralnega in uporaba povezovalnega jezika, 6. kako ostati miren in ohranjati stik s sabo v zahtevnih in stresnih situacijah, 7. postavljati meje in reči NE na povezovalen način, … 

Povezovalna komunikacija je uporabna v različnih situacijah: (1) pri komunikaciji s starši otrok, (2) pri razumevanju in komunikaciji z otroki in mladostniki, (3) pri upravljanju konfliktov in mediaciji, (4) za izboljšanje stika s sabo v stresnih in čustveno intenzivnih situacijah, (5) izboljšanju odnosov s sodelavci in (6) mnogih drugih.

 

Nekaj besed o predavatelju

dr. Dmitriy Kopina

 

Dr. Dmitriy Kopina je po izobrazbi doktor znanosti z več kot petindvajsetletnimi izkušnjami na področju skupinskega dela in izobraževanj v različnih domačih in mednarodnih okoljih.

 

Je certificiran mednarodni trener povezovalne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC) ZDA.

V Sloveniji je predaval že na več kot 100 šolah in ustanovah. Njegovo delo podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (glej katalog KATIS).

Supervizija v praksi

Pričetek : četrtek  28.5. 2020 ob 20h. Prestavljeno. Nov termin bo objavljen naknadno.

Predavatelj : dr. Andreja Poljanec / ŠRCD

Področje supervizije je široko in kompleksno. Supervizija je namenjena refleksiji dela, predelovanju stisk, povezanih z opravljanjem službe, iskanju in odkrivanju novih rešitev ali sprememb v odnosih. Priporoča in/ali razume se jo kot del službenega procesa v šolstvu, oz. povsod tam, kjer različni strokovnjaki delajo z ljudmi.

 

V superviziji se predstavi primer, s katerim se strokovnjak sooča pri svojem delu. Supervizor preko različnih intervencij, kot so, na primer :delo z genogramom, odkrivanje paralelnega procesa, regulacija afekta, … ustvarja čustveno varen supervizijski odnos in tako se odpira prostor za učenje in profesionalni razvoj.

 

Na webinarju bodo predstavljeni praktični primeri.

Učinkovita komunikacija s starši na konkretnih primerih

Pričetek : torek 23.6. 2020 ob 20h

Predavatelj : ŠRCD

Na primerih bomo pokazali, kako učinkovito komuniciramo s starši v situacijah, ko so starši nestrpni do nas, so prepričani v svoj prav in nas ne poslušajo, so morda napadalni ali pa se nas izogibajo.

Učinkovita komunikacija v stresnih situacijah

Pričetek : četrtek  24.9. 2020 ob 20h

Predavatelj : Zakonca Mrgole

Spregovorili bomo o stresnih situacijah, oziroma čustveno intenzivnih situacijah. Vsi jih poznamo; komunikacija s težavnimi najstniki, nestrpni starši, ki vidijo svojega otroka v povsem drugačni luči, trenja znotraj kolektiva, odnosi med učitelji.

 

Dotaknili se bomo konkretnih primerov in rešitev.

Vir : Center za nenasilno komunikacijo

 

Predavatelje podpirajo med drugim tudi :

Šolo na webinarje prijavite tukaj

Pomembno :

Šola obvesti starše o webinarjih preko easistenta ali podobnega sistema.  Vabilo staršem in prijavnica, ki jo pošljete staršem se nahaja tukaj.

 
 

Naj vam predstavimo še nekatere od predavateljev, ki sodelujejo na zgoraj omenjenih webinarjih :

Ga. Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole

Zakonca Mrgole sta že zelo dobro poznana tako v strokovni javnosti, kot tudi med starši. Sta avtorja knjige Izštekani najstniki. Aktivna sta tudi na strokovnem področju supervizije, in nudita strokovno pomoč v konkretnih primerih. Odlikuje ju zanimiv način komuniciranja, ki pritegne poslušalce. Svoja predavanja sta imela tudi v Cankarjevem domu.

Doc. dr. ANDREJA POLJANEC

je psihologinja in specialistka ter doktorica zakonske in družinske terapije. S sodelavci je ustanovila Študijsko-raziskovalni center za družino, kjer je strokovna vodja. S pomočjo sredstev z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že vrsto let razvija programe pomoči individualne in skupinske pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim družinam.

Zaposlena je tudi na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda, kjer je vodja programa psihologija in predavateljica različnih psiholoških ter psihoterapevtskih predmetov.  Predava tudi na Fakulteti za uporabne družbene študije. Kot strokovna sodelavka sodeluje v različnih inštitucijah, kjer pomaga razvijati programe pomoči uporabnikom. Je avtorica ter soavtorica knjig Rahločutno starševstvo, Rahločutnost do otrok, Med dvema ognjema, Moj svet, …. Objavlja v domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah ter predava doma in v tujini.  Vodi izobraževanja za različne strokovne delavce in prostovoljce, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi (učitelji, socialni delavci, zdravstveno osebje,  vzgojitelji, prostovoljci, …). Srčika njenega raziskovanja so odnosi.

Je poročena in mamica petim otrokom.

Vir : Vezal

Vir : ŠRCD

 

Ekipa strokovnjakov iz ŠRCD (Študijsko raziskovalni center za družino)

 

Ekipo sestavlja več kot 25 specializiranih strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

Predavatelji v medijih

RTV SLO

POP TV

PLANET TV

Veliki odri

Skrajšan seznam VIZ, kjer so posamezni predavatelji že imeli seminarje :

 • Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

 • Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

 • Osnovna šola Markovci, Enota Vrtec

 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

 • Osnovna šola Kungota

 • Osnovna šola Matije Čopa Kranj

 • Osnovna šola borcev za severno mejo, Maribor

 • Osnovna šola bratov Polančičev Maribor

 • Glasbena šola Rogaška Slatina

 • Vzgojni zavod Planina

 • Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

 • Onovna šola Franca Goloba Prevalje

 • Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana

 • Osnovna šola Kolezija

 • Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa

 • Osnovna šola Brinje Grosuplje

 • Osnovna šola 27. julij, Kamnik

 • Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 

 • Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci

 • Osnovna šola Bršljin

 • Osnovna šola Hudinja

 • Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj

 • Osnovna šola Dob

 • Osnovna šola Mirana Jarca

 • Osnovna šola Vižmarje Brod

 • Osnovna šola Žužemberk

 • Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija

 • Gimnazija Ledina

 • Šolski center Velenje, Gimnazija

 • Srednja trgovska šola Maribor

 • Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

 • Srednja trgovska šola Ljubljana

... itd.

Vir : ŠRCD

Iniciativa Pedagogi in učitelji

2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji

Pišite nam