Povezovalna komunikacija, podlaga za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega in delovnega okolja

Uporablja se v različnih situacijah, kot na primer:komunikacija s starši, komunikacija s težavnimi najstniki, upravljanje s konflikti v čustveno intenzivnih situacijah ter izboljšanje odnosov v kolektivu.

 

Na webinarju se boste seznanili z načini : 1. ustvarjanje okolja, ki spodbuja sočutne, spoštljive in konstruktivne odnose, 2. empatično poslušanje kot ključ do dobrih odnosov, 3. prepoznavanje in razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih, 4. avtentično, iskreno in jasno izražanje, 5. prepoznavanje razdiralnega in uporaba povezovalnega jezika, 6. kako ostati miren in ohranjati stik s sabo v zahtevnih in stresnih situacijah, 7. postavljati meje in reči NE na povezovalen način, … 

Povezovalna komunikacija je uporabna v različnih situacijah: (1) pri komunikaciji s starši otrok, (2) pri razumevanju in komunikaciji z otroki in mladostniki, (3) pri upravljanju konfliktov in mediaciji, (4) za izboljšanje stika s sabo v stresnih in čustveno intenzivnih situacijah, (5) izboljšanju odnosov s sodelavci in (6) mnogih drugih.

 

V nadaljevanju se lahko udeležite delavnic za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pri prijavi preko kataloga KATIS. Delavnice so delno subvencionirane s strani MIZS.

 

Na delavnici bomo spoznavali nekatere veščine, usmeritve in pristope povezovalne komunikacije, ki delujejo na vseh področjih življenja. Posebna pozornost pa bo na uporabi v vrtcih in šolah. 

Izobraževanje povezovalne komunikacije temelji na veščinah nenasilne komunikacije (po dr. Marshalu Rosenbergu), v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa h komunikaciji. V odnose prinaša večje razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično povezanost, sproščenost, veselje in radost.

Back (1).png

Iniciativa Pedagogi in učitelji

2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji

Pišite nam